Beszámoló a 2006. december 2-i Balkezes Napról

A Magyarországi Balkezesek Egyesülete és a Napraforgó Képességfejlesztő Központ közös Balkezes Napot szervezett, 2006. december 2-án, szombaton.  

 
A köszöntő után A balkezes gyerekek problémái címmel Kiss Erzsébet, a Magyarországi Balkezesek Egyesülete elnökének előadása következett.
 
Elsősorban szó esett a balkezes gyermekek megkülönböztetésének megszűntetéséről, integrációjának fontosságáról, lehetőségeiről, a pedagógusok, tanítók, és nem utolsó sorban a szülők tájékozottságának, tájékoztatásának szükségességéről, fontosságáról.

Kitért a későbbi előadások témáival kapcsolatos feladatokra, lehetőségekre és a társadalom felelősségére.

Néhány szóban említést tett a keresztdominancia fontosságáról is, a domináns szem, láb és fül vizsgálatáról, a kezesség és keresztdominancia kapcsolatának összefüggéseiről is.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülő az, aki legtöbb időt tölt gyermekével, lehetősége van megfigyelni, és ő kompetens dönteni gyermeke sorsáról, az ő felelőssége a legnagyobb.

Az előadás után a felmerült kérdésekre válaszolt az elnök asszony.
 

Ezt követte Varju Beáta grafológus előadása A balkezesek- és az átszoktatottak személyiségének sajátosságai, íráselemzésük címmel.
Az előadó beszélt a szülői segítségnyújtásról, az iskolába menő, írni tanuló gyermekek helyes ceruzafogásáról, a laptartás fontosságáról, egyéb, aprónak látszó, de fontos technikai segítségekről.

Szó esett a kisebbrendűségi érzés kialakulásáról, a „megfelelni akarás” esetleges káros következményeiről.

Kiemelte az átszoktatás következményeit, hatását az írásképre, és beszámolt ezzel kapcsolatos eredményeiről, a visszaszoktatás esetleges lehetőségeiről.

Szót ejtett a kezesség fokozatairól.
Tanácsokat adott a megfelelő írásmódszer kialakítására. Különösen fontosnak tartja a dominancia-vizsgálat elvégzését legkésőbb nagycsoportos korig, az iskolai "tévedések" kiküszöbölésére.
Az előadást követően válaszolt a vendégek kérdéseire. 

A harmadik előadás Varanka Zoltánné fejlesztőpedagógus, a Napraforgó Képességfejlesztő Központ vezetőjének előadása volt, Tanulási zavarok kialakulásának megelőzése, a prevenció jelentősége óvodás korban címmel.

Az előadás során szó esett a kezesség kialakulásának idejéről, az óvodai munkáról. Beszélt az óvodapedagógusok feladatáról, az óvódáskor jelentőségéről, és arról, hogy ezek mennyiben határozzák meg a gyermek további fejlődését.

Beszélt az átszoktatás következtében kialakuló problémákról, ezek mértékéről, a dadogásról, olvasási- (diszlexia), írási- (diszgráfia), számolási (diszkalkulia) nehézségek, problémák kialakulásáról, az erre való hajlam és a környezeti tényezők hatásairól, kezelésükről, a további lehetőségekről.
Ő is kiemelte, a részletes dominancia vizsgálat fontosságát, a logopédus és fejlesztőpedagógus felelősségét és a szülőknek az ehhez kapcsolódó feladatait.
 

Az előadások után lehetőség volt kötetlen beszélgetésre, a résztvevők és előadók megvitathatták, megbeszélhették problémáikat. 

 
Amíg a szülők előadást hallgattak, addig a gyerekek sem unatkoztak.
A játszószobában mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. 
 

A vendégek kipróbálhatták balkezes-, és nekik megfelelő jobbkezes eszközöket és megtapasztalhatták a különbségeket.
 

Az érdeklődők magyarázattal, bemutatóval segítséget kaphattak a megfelelő eszközök kiválasztásához és lehetőségük volt az eszközök megvásárlására is. 

 
A Fornetti Kft. jóvoltából megvendégeltük vendégeinket süteménnyel, az üdítőt pedig az Maspex Olympos Kft., a TopJoy gyártója biztosította.

A kipróbálható eszközökkel a Varázsbolt Bt. járult hozzá a rendezvényhez.

Köszönet támogatóinknak!
 

Az előadáson részt vettek olyan jobbkezes szülők, akiknek gyermekük balkezes, és balkezesek, akiknek fontos, hogy hogyan birkózhatnak meg problémáikkal, hogyan integrálhatják magukat a jobbkezes világba.
Voltak olyan vendégek is, akiket munkájuk vagy tanulmányaik szempontjából érdekeltek az előadások.
 Mi is új információkkal, tapasztalatokkal gazdagodtunk, amelyeket a jövőben fel tudunk használni munkánk során. 
 
Mindenkit szívesen láttunk, megköszönjük, hogy jelenlétükkel is megerősítettek bennünket abban, hogy a munkánkra szükség van.
 Szeretnénk a jövőben is ehhez hasonló rendezvényekkel tájékoztatni a szülőket, pedagógusokat, lehetőséget teremtve a tapasztalat cserére.

2006. 12. 15.
www.balkezesek.hu